Presidenti i Republikës së Shqipërisë

thumbnail 3e9effa5 1edd 461b aaf5 3b546da3cb4c

Lajme

Përzgjidhen me short në Institucionin e Presidentit të Republikës anëtarët e rinj të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

Në mjediset e Institucionit të Presidentit të Republikës u zhvillua sot procedura e hedhjes së shortit për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) që do të zhvillojë veprimtarinë e tij përgjatë vitit 2023, në përputhje me kompetencat e përcaktuara në nenin 149/d i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë si dhe të pikave 7-10 të nenit 221 të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.

thumbnail 2e5df305 d86e 4a2c aa27 5bd46896e2da

Gjatë kësaj procedure morën pjesë Avokatja e Popullit, në cilësinë e vëzhguesit, Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, përfaqësues nga Kuvendi i Shqipërisë, Gjykata Kushtetuese si dhe nga dhe Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri dhe OPDAT.

09c59d22 8b6e 4d80 80ec 06ade2ec176d

Nga hedhja e shortit u përzgjodhën si anëtarë të KED përkatësisht:

Z. Altin Binaj                            Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

Znj. Fjona Papajorgji              Gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese

Z. Sandër Simoni                     Gjyqtar në Gjykatën e Lartë

Z. Arqilea Koça                         Prokuror nga Prokuroria e Përgjithshme

Z. Fuat Vjerdha                        Gjyqtar në Gjykatat e Apelit

Z. Engert Pëllumbi                  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit

Znj. Arta Marku                       Prokurore nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit

Z. Gjon Fusha                           Prokuror nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit

Znj. Enerjeta Shehaj (Deraj)   Gjyqtare nga Gjykatat Administrative

1c5f19d9 bfa4 4440 aea6 26380e5a6156

Përveç nëntë anëtarëve, në përputhje me përcaktimet ligjore, shorti përcaktoi edhe gjashtë anëtarët zëvendësues të KED, si më poshtë:

Znj. Vitore Tusha                    Gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese

Znj. Albana Boksi                   Gjyqtare në Gjykatën e Lartë

Znj. Alma Muça                      Prokurore nga Prokuroria e Përgjithshme

Z. Genti Shala                         Gjyqtar në Gjykatat e Apelit

Z. Moisi Duda                         Prokuror nga Zyrat e Prokurorive pranë Gjykatave të Apelit

Znj. Elda Vrioni                     Gjyqtare nga Gjykatat Administrative

40be3d39 dffe 4536 b48b 98323bfa7abc

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED) është organ i pavarur, i parashikuar në Kushtetutë, që kryen verifikimin e kushteve ligjore dhe vlerëson kriteret profesionale e morale të kandidatëve për Inspektor të Lartë të Drejtësisë si dhe të kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese.

KED përbëhet nga nëntë anëtarë, të përzgjedhur me short nga radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore.

21514e14 df2d 45c6 bcb8 c54fed202cc3