Njoftim i Institucionit të Presidentit të Republikës

Njoftim i Institucionit të Presidentit të Republikës

Institucioni i Presidentit të Republikës, njofton të gjithë të interesuarit se, pas përfundimin të afatit të aplikimit, rezulton se kanë shprehur interesin për t’u përzgjedhur si kandidat për pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, shtetasit e mëposhtëm:

 

Nr. Emër   Mbiemër Arsimi i Lartë Universitar / Profili Grada Shkencore e fituar
1.       Agron Agalliu U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist

 

2.      

 

 

Anastas Angjeli

 

U.T, Fakulteti i Ekonomisë,

Financier

“Akademik”

“Profesor”

“Doktor”

3.       Albana Dhimitri U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Financier-Kontabilist

“Doktor”
4.       Alba Qirjazi U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Financier-Kontabilist

5.       Aelita Mani

(Shprehja e interesit dërguar  me rrugë postare administruar dt 01.11.2018)

U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Merceolog i Përgjithshëm

 

“Doktor”

6.      

 

Alfred Çako U.T, Fakulteti Gjeologji Miniera

Inxhinier Minierash

 

 

7.       Bahri Shaqiri U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

 

8.      

 

Bajram Lamaj

Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi Agrare

Financier.

U.“Kristal”, F. i Drejtësisë, Jurist.

9.      

 

Bajram Muçaj Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi Agrare

Ekonomist.

“Prof. i Asociuar”

“Doktor i Shkencave”

10.   Behar Zeneli U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

11.   Bujar Stafuka U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist

12.   Edmond Verçani U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist

13.   Eduart Ypi U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Financier-Kontabilist

14.   Eridian Salianji U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

15.   Ermal Yzeiraj U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

16.   Gjergji Dhima U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë

Ekonomist

17.  

 

Hysen Muceku

(Shprehja e interesit dërguar  me rrugë postare administruar dt 31.10.2018)

U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë

Ekonomist

“Prof. i Asociuar”

“Doktor”

18.   Kestrin Katro U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

“Profesor”

“Doktor”

19.   Lefterie Luzi (Lleshi) U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

20.   Liljana Elmazi (Billa) U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist

“Profesor”

“Doktor”

21.   Lumtor Shkreli U.Parmës-Itali, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist

22.   Muhamed Kavaja U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

 

23.  

 

 

Petrit Bushi

U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist.

U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

 

“Doktor”

 

24.  

 

 

 

Petrit Fusha

U.T, Fakulteti i Drejtësisë

Jurist

U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist.

25.   Pëllumb Ibrahimi
26.   Qerim Lazaj U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist

27.   Rushan Nano U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomist

 

28.  

 

 

Sabri Hoxha

U.T, Fakulteti i Mjekësisë,

Mjek i Përgjithshëm,

U.Politeknik.T, F.Gjeologji Miniera

Inxhinier Gjeolog.

 

 

“Doktor”

 

 

29.  

 

 

 

 

Sali Shehu

U. “Luigj Gurakuqi” Shkodër, F.Drejtësisë

Jurist.

 

Sh.Lartë e Min.Brendshme

Oficer i Policisë Kriminale.

 

 

“Doktor”

30.   Shkëlqim Cani U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Financier

“Profesor”

“Doktor”

31.   Shpëtim Ahmetaj U.T, Fakulteti i Ekonomisë

Financier

32.   Vitore Tusha U.T, F.Shkencave Politiko Juridike

Jurist

“Doktor”
33.   Ylber  Karanxha U.Bujq.Tiranë, Fakulteti i Bujqësisë

Ekonomist Agrar

“Doktor”
34.   Zaim  Korsi Inst. i Lartë Bujqësor, F.Ekonomi Agrare, Ekonomist Kontabël “Doktor”

Të dhënat e mësipërme, janë evidentuar nga dokumetacioni i dorëzuar nga aplikantët.

Pas kësaj faze, Institucioni i Presidentit të Republikës bën me dije se kandidati që do t’i propozohet  Kuvendit të Shqipërisë për t’u zgjedhur në pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i përzgjedhur në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin e brendshëm, do të publikohet brenda afateve ligjore.