Njoftim i Institucionit të Presidentit të Republikës

Njoftim i Institucionit të Presidentit të Republikës

Institucioni i Presidentit të Republikës, njofton të gjithë të interesuarit se, pas përfundimin të afatit të aplikimit, rezulton se kanë shprehur interesin për t’u përzgjedhur si kandidat për pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, shtetasit e mëposhtëm:

 
Nr. Emër   Mbiemër Arsimi i Lartë Universitar / Profili Grada Shkencore e fituar
1.       Agron Agalliu U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist
  2.           Anastas Angjeli   U.T, Fakulteti i Ekonomisë, Financier “Akademik” “Profesor” “Doktor”
3.       Albana Dhimitri U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier-Kontabilist “Doktor”
4.       Alba Qirjazi U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier-Kontabilist
5.       Aelita Mani (Shprehja e interesit dërguar  me rrugë postare administruar dt 01.11.2018) U.T, Fakulteti i Ekonomisë Merceolog i Përgjithshëm   “Doktor”
6.         Alfred Çako U.T, Fakulteti Gjeologji Miniera Inxhinier Minierash    
7.       Bahri Shaqiri U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist
  8.         Bajram Lamaj Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi Agrare Financier. U.“Kristal”, F. i Drejtësisë, Jurist.
9.         Bajram Muçaj Inst.Lartë Bujqësor, Fak.Ekonomi Agrare Ekonomist. “Prof. i Asociuar” “Doktor i Shkencave”
10.   Behar Zeneli U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist
11.   Bujar Stafuka U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist
12.   Edmond Verçani U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist
13.   Eduart Ypi U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier-Kontabilist
14.   Eridian Salianji U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist
15.   Ermal Yzeiraj U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist
16.   Gjergji Dhima U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë Ekonomist
17.     Hysen Muceku (Shprehja e interesit dërguar  me rrugë postare administruar dt 31.10.2018) U.Bujq.Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë Ekonomist “Prof. i Asociuar” “Doktor”
18.   Kestrin Katro U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist “Profesor” “Doktor”
19.   Lefterie Luzi (Lleshi) U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist
20.   Liljana Elmazi (Billa) U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist “Profesor” “Doktor”
21.   Lumtor Shkreli U.Parmës-Itali, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist
22.   Muhamed Kavaja U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist
  23.       Petrit Bushi U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist. U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist   “Doktor”
  24.         Petrit Fusha U.T, Fakulteti i Drejtësisë Jurist U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist.
25.   Pëllumb Ibrahimi
26.   Qerim Lazaj U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist
27.   Rushan Nano U.T, Fakulteti i Ekonomisë Ekonomist
  28.       Sabri Hoxha U.T, Fakulteti i Mjekësisë, Mjek i Përgjithshëm, U.Politeknik.T, F.Gjeologji Miniera Inxhinier Gjeolog.     “Doktor”
    29.           Sali Shehu U. “Luigj Gurakuqi” Shkodër, F.Drejtësisë Jurist.   Sh.Lartë e Min.Brendshme Oficer i Policisë Kriminale.     “Doktor”
30.   Shkëlqim Cani U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier “Profesor” “Doktor”
31.   Shpëtim Ahmetaj U.T, Fakulteti i Ekonomisë Financier
32.   Vitore Tusha U.T, F.Shkencave Politiko Juridike Jurist “Doktor”
33.   Ylber  Karanxha U.Bujq.Tiranë, Fakulteti i Bujqësisë Ekonomist Agrar “Doktor”
34.   Zaim  Korsi Inst. i Lartë Bujqësor, F.Ekonomi Agrare, Ekonomist Kontabël “Doktor”
Të dhënat e mësipërme, janë evidentuar nga dokumetacioni i dorëzuar nga aplikantët.

Pas kësaj faze, Institucioni i Presidentit të Republikës bën me dije se kandidati që do t’i propozohet  Kuvendit të Shqipërisë për t’u zgjedhur në pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i përzgjedhur në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin e brendshëm, do të publikohet brenda afateve ligjore.

 ]]>