Kandidatët që paraqitën aplikimin për plotësimin e “Vakancës së pararakoshme”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese