Zëvendëskryeministri Braçe dhe anëtarët e rinj të Këshillit të Ministrave betohen para Presidentit të Republikës