Sqarim i Institucionit të Presidentit të Republikës në lidhje me vendimmarrjen kushtetuese mbi ligjet e miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë