Shpallje e listës së aplikantëve për plotësimin e “Vakancës së parakohshme” në Gjykatën Kushtetuese