Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”

Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Shkodër-Presidenti Meta vlerëson futbollistin e shquar shkodran, z. Sabah Bizi me Dekoratën “Nderi i Kombit”