Selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë

Selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë
Selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë
Selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë
Selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare-Presidenti Meta në seancën e radhës të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë