Rishpallje “Për rihapjen e procesit, për shprehjen e interesit, për t’u përzgjedhur si kandidat që do t’i propozohet Kuvendit, për t’u zgjedhur në pozicionin e anëtarit të Komisionit të Konkurrencës në Autoritetin e Konkurrencës”

Rishpallje “Për rihapjen e procesit, për shprehjen e interesit, për t’u përzgjedhur si kandidat që do t’i propozohet Kuvendit, për t’u zgjedhur në pozicionin e anëtarit të Komisionit të Konkurrencës në Autoritetin e Konkurrencës”

Sorry, this entry is only available in Albanian.