residenti Meta në seancën e radhës të dhurimit vullnetar të gjakut të organizuar nga Myftinia e Durrësi

residenti Meta në seancën e radhës të dhurimit vullnetar të gjakut të organizuar nga Myftinia e Durrësi
residenti Meta në seancën e radhës të dhurimit vullnetar të gjakut të organizuar nga Myftinia e Durrësi
residenti Meta në seancën e radhës të dhurimit vullnetar të gjakut të organizuar nga Myftinia e Durrësi
residenti Meta në seancën e radhës të dhurimit vullnetar të gjakut të organizuar nga Myftinia e Durrësi
residenti Meta në seancën e radhës të dhurimit vullnetar të gjakut të organizuar nga Myftinia e Durrësi