Presidenti i Republikës në ushtrim të kompetencave të Tij, ka dekretuar me shpallje/miratim të 3 (tre) ligjeve të miratuara nga Kuvendi