Presidenti i Republikës, letër Avokaturës së Shtetit dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për çështjet e humbura dhe ato në proces në Arbitrazhin Ndërkombëtar

Presidenti i Republikës, letër Avokaturës së Shtetit dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për çështjet e humbura dhe ato në proces në Arbitrazhin Ndërkombëtar

Sorry, this entry is only available in Albanian.