Presidenti i Republikës autorizon bërjen publike të pyetjeve josekrete drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes