Dekret për një ndryshim në dekretin nr. 754, datë 13.01.1994 "Për dhënie shtetësie shqiptare"