Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” artistin e instrumenteve muzikore dhe stilistin Bujar Kardash

Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” artistin e instrumenteve muzikore dhe stilistin Bujar Kardash
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” artistin e instrumenteve muzikore dhe stilistin Bujar Kardash
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” artistin e instrumenteve muzikore dhe stilistin Bujar Kardash
Presidenti Meta vlerëson me Titullin “Mjeshtër i Madh” artistin e instrumenteve muzikore dhe stilistin Bujar Kardash