Presidenti Meta vlerëson Prof. Petrit Radovicka (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”

Presidenti Meta vlerëson Prof. Petrit Radovicka (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Prof. Petrit Radovicka (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Prof. Petrit Radovicka (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”