Presidenti Meta vlerëson Kryqin e Kuq Shqiptar, në 100-vjetorin e themelimit, me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”

Presidenti Meta vlerëson Kryqin e Kuq Shqiptar, në 100-vjetorin e themelimit, me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Kryqin e Kuq Shqiptar, në 100-vjetorin e themelimit, me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Kryqin e Kuq Shqiptar, në 100-vjetorin e themelimit, me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Kryqin e Kuq Shqiptar, në 100-vjetorin e themelimit, me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Kryqin e Kuq Shqiptar, në 100-vjetorin e themelimit, me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Kryqin e Kuq Shqiptar, në 100-vjetorin e themelimit, me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”