Presidenti Meta vlerëson Komandantin legjendar të LANÇ, Nexhip Vinçani me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”

Presidenti Meta vlerëson Komandantin legjendar të LANÇ, Nexhip Vinçani me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Komandantin legjendar të LANÇ, Nexhip Vinçani me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Komandantin legjendar të LANÇ, Nexhip Vinçani me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Komandantin legjendar të LANÇ, Nexhip Vinçani me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Komandantin legjendar të LANÇ, Nexhip Vinçani me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Komandantin legjendar të LANÇ, Nexhip Vinçani me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson Komandantin legjendar të LANÇ, Nexhip Vinçani me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”