Presidenti Meta vlerëson fituesit e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Matematikës dhe nderon personalitete të sportit në Berat

Presidenti Meta vlerëson fituesit e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Matematikës dhe nderon personalitete të sportit në Berat
Presidenti Meta vlerëson fituesit e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Matematikës dhe nderon personalitete të sportit në Berat
Presidenti Meta vlerëson fituesit e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Matematikës dhe nderon personalitete të sportit në Berat
Presidenti Meta vlerëson fituesit e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Matematikës dhe nderon personalitete të sportit në Berat
Presidenti Meta vlerëson fituesit e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Matematikës dhe nderon personalitete të sportit në Berat
Presidenti Meta vlerëson fituesit e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Matematikës dhe nderon personalitete të sportit në Berat