Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “17 Nëntori” të vitit 1970 dhe ish-futbollistin Skënder Halili

Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “17 Nëntori” të vitit 1970 dhe ish-futbollistin Skënder Halili
Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “17 Nëntori” të vitit 1970 dhe ish-futbollistin Skënder Halili
Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “17 Nëntori” të vitit 1970 dhe ish-futbollistin Skënder Halili
Presidenti Meta vlerëson ekipin e futbollit “17 Nëntori” të vitit 1970 dhe ish-futbollistin Skënder Halili