Presidenti Meta vlerëson dy kirurgët e shquar Prof. Petro Cani (pas vdekjes) dhe Prof. Petrit Gaçe (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”

Presidenti Meta vlerëson dy kirurgët e shquar Prof. Petro Cani (pas vdekjes) dhe Prof. Petrit Gaçe (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson dy kirurgët e shquar Prof. Petro Cani (pas vdekjes) dhe Prof. Petrit Gaçe (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson dy kirurgët e shquar Prof. Petro Cani (pas vdekjes) dhe Prof. Petrit Gaçe (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson dy kirurgët e shquar Prof. Petro Cani (pas vdekjes) dhe Prof. Petrit Gaçe (pas vdekjes) me Dekoratën “Nderi i Kombit”