Durrës-Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit” atletin e mirënjohur kampion dhe rekordmen, z. Gjergj Ruli

Durrës-Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit” atletin e mirënjohur kampion dhe rekordmen, z. Gjergj Ruli
Durrës-Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit” atletin e mirënjohur kampion dhe rekordmen, z. Gjergj Ruli
Durrës-Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit” atletin e mirënjohur kampion dhe rekordmen, z. Gjergj Ruli
Durrës-Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit” atletin e mirënjohur kampion dhe rekordmen, z. Gjergj Ruli