Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”

Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta vlerëson Bandën Kombëtare Muzikore “Vatra” me Dekoratën “Nderi i Kombit” dhe Orkestrën Frymore të Forcave të Armatosura me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”