Presidenti Meta vlerëson baletmaestron dhe artistin e mirënjohur shqiptar me famë ndërkombëtare, z. Ilir Kerni me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”

Presidenti Meta vlerëson baletmaestron dhe artistin e mirënjohur shqiptar me famë ndërkombëtare, z. Ilir Kerni me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson baletmaestron dhe artistin e mirënjohur shqiptar me famë ndërkombëtare, z. Ilir Kerni me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson baletmaestron dhe artistin e mirënjohur shqiptar me famë ndërkombëtare, z. Ilir Kerni me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson baletmaestron dhe artistin e mirënjohur shqiptar me famë ndërkombëtare, z. Ilir Kerni me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson baletmaestron dhe artistin e mirënjohur shqiptar me famë ndërkombëtare, z. Ilir Kerni me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta vlerëson baletmaestron dhe artistin e mirënjohur shqiptar me famë ndërkombëtare, z. Ilir Kerni me Dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”