Fjala e Presidentit Meta në Konferencën Rajonale “Roli i Fesë në Shoqëritë e Ballkanit Perëndimor”