Presidenti Meta përshëndet Konferencën Rajonale mbi “Rolin e Fesë në Shoqëritë e Ballkanit Perëndimor”