Presidenti Meta përshëndet 50-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Norvegjisë

Presidenti Meta përshëndet 50-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Norvegjisë
Presidenti Meta përshëndet 50-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Norvegjisë
Presidenti Meta përshëndet 50-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Norvegjisë
Presidenti Meta përshëndet 50-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Norvegjisë