Presidenti Meta përkujton 5-vjetorin e shenjtërimit të Shën Nënë Terezës

Presidenti Meta përkujton 5-vjetorin e shenjtërimit të Shën Nënë Terezës
Presidenti Meta përkujton 5-vjetorin e shenjtërimit të Shën Nënë Terezës
Presidenti Meta përkujton 5-vjetorin e shenjtërimit të Shën Nënë Terezës
Presidenti Meta përkujton 5-vjetorin e shenjtërimit të Shën Nënë Terezës
Presidenti Meta përkujton 5-vjetorin e shenjtërimit të Shën Nënë Terezës
Presidenti Meta përkujton 5-vjetorin e shenjtërimit të Shën Nënë Terezës