Presidenti Meta në seancën e radhës të “Aleancës së Dhurimit të Gjakut” te selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare

Presidenti Meta në seancën e radhës të “Aleancës së Dhurimit të Gjakut” te selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare
Presidenti Meta në seancën e radhës të “Aleancës së Dhurimit të Gjakut” te selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare
Presidenti Meta në seancën e radhës të “Aleancës së Dhurimit të Gjakut” te selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare
Presidenti Meta në seancën e radhës të “Aleancës së Dhurimit të Gjakut” te selia e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare