Presidenti Meta në pritjen e organizuar nga Ambasadori i Italisë, Sh.T.Z. Fabrizio Bucci

Presidenti Meta në pritjen e organizuar nga Ambasadori i Italisë, Sh.T.Z. Fabrizio Bucci
Presidenti Meta në pritjen e organizuar nga Ambasadori i Italisë, Sh.T.Z. Fabrizio Bucci
Presidenti Meta në pritjen e organizuar nga Ambasadori i Italisë, Sh.T.Z. Fabrizio Bucci
Presidenti Meta në pritjen e organizuar nga Ambasadori i Italisë, Sh.T.Z. Fabrizio Bucci
Presidenti Meta në pritjen e organizuar nga Ambasadori i Italisë, Sh.T.Z. Fabrizio Bucci
Presidenti Meta në pritjen e organizuar nga Ambasadori i Italisë, Sh.T.Z. Fabrizio Bucci