Presidenti Meta merr pjesë në veprimtarinë përkujtimore të 45-vjetorit të Revoltës në burgun e Spaçit

Presidenti Meta merr pjesë në veprimtarinë përkujtimore të 45-vjetorit të Revoltës në burgun e Spaçit
Presidenti Meta merr pjesë në veprimtarinë përkujtimore të 45-vjetorit të Revoltës në burgun e Spaçit
Presidenti Meta merr pjesë në veprimtarinë përkujtimore të 45-vjetorit të Revoltës në burgun e Spaçit
Presidenti Meta merr pjesë në veprimtarinë përkujtimore të 45-vjetorit të Revoltës në burgun e Spaçit
Presidenti Meta merr pjesë në veprimtarinë përkujtimore të 45-vjetorit të Revoltës në burgun e Spaçit
Presidenti Meta merr pjesë në veprimtarinë përkujtimore të 45-vjetorit të Revoltës në burgun e Spaçit