Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Fondacioni “Fundjavë Ndryshe”

Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Fondacioni “Fundjavë Ndryshe”
Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Fondacioni “Fundjavë Ndryshe”
Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Fondacioni “Fundjavë Ndryshe”
Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Fondacioni “Fundjavë Ndryshe”
Presidenti Meta merr pjesë në seancën e dhurimit të gjakut të organizuar nga Fondacioni “Fundjavë Ndryshe”