Presidenti Meta i dhuron Bibliotekës Kombëtare 12 libra autorësh arbëreshë me vlerë të madhe historike, letrare e gjuhësore

Presidenti Meta i dhuron Bibliotekës Kombëtare 12 libra autorësh arbëreshë me vlerë të madhe historike, letrare e gjuhësore
Presidenti Meta i dhuron Bibliotekës Kombëtare 12 libra autorësh arbëreshë me vlerë të madhe historike, letrare e gjuhësore
Presidenti Meta i dhuron Bibliotekës Kombëtare 12 libra autorësh arbëreshë me vlerë të madhe historike, letrare e gjuhësore
Presidenti Meta i dhuron Bibliotekës Kombëtare 12 libra autorësh arbëreshë me vlerë të madhe historike, letrare e gjuhësore
Presidenti Meta i dhuron Bibliotekës Kombëtare 12 libra autorësh arbëreshë me vlerë të madhe historike, letrare e gjuhësore
Presidenti Meta i dhuron Bibliotekës Kombëtare 12 libra autorësh arbëreshë me vlerë të madhe historike, letrare e gjuhësore
Presidenti Meta i dhuron Bibliotekës Kombëtare 12 libra autorësh arbëreshë me vlerë të madhe historike, letrare e gjuhësore