Presidenti Meta dekoron me Titullin “Mjeshtër i Madh” tre kampionë të Klubit të Futbollit “Tirana”: Pavle Bagaviki, Bujar Tafaj dhe Perikli Dhales (pas vdekjes)

Presidenti Meta dekoron me Titullin “Mjeshtër i Madh” tre kampionë të Klubit të Futbollit “Tirana”: Pavle Bagaviki, Bujar Tafaj dhe Perikli Dhales (pas vdekjes)
Presidenti Meta dekoron me Titullin “Mjeshtër i Madh” tre kampionë të Klubit të Futbollit “Tirana”: Pavle Bagaviki, Bujar Tafaj dhe Perikli Dhales (pas vdekjes)
Presidenti Meta dekoron me Titullin “Mjeshtër i Madh” tre kampionë të Klubit të Futbollit “Tirana”: Pavle Bagaviki, Bujar Tafaj dhe Perikli Dhales (pas vdekjes)
Presidenti Meta dekoron me Titullin “Mjeshtër i Madh” tre kampionë të Klubit të Futbollit “Tirana”: Pavle Bagaviki, Bujar Tafaj dhe Perikli Dhales (pas vdekjes)
Presidenti Meta dekoron me Titullin “Mjeshtër i Madh” tre kampionë të Klubit të Futbollit “Tirana”: Pavle Bagaviki, Bujar Tafaj dhe Perikli Dhales (pas vdekjes)
Presidenti Meta dekoron me Titullin “Mjeshtër i Madh” tre kampionë të Klubit të Futbollit “Tirana”: Pavle Bagaviki, Bujar Tafaj dhe Perikli Dhales (pas vdekjes)