Presidenti Meta dekoron me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” atletët e mirënjohur z. Rauf Dimraj dhe z. Pavllo Mihali

Presidenti Meta dekoron me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” atletët e mirënjohur z. Rauf Dimraj dhe z. Pavllo Mihali
Presidenti Meta dekoron me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” atletët e mirënjohur z. Rauf Dimraj dhe z. Pavllo Mihali
Presidenti Meta dekoron me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” atletët e mirënjohur z. Rauf Dimraj dhe z. Pavllo Mihali
Presidenti Meta dekoron me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” atletët e mirënjohur z. Rauf Dimraj dhe z. Pavllo Mihali
Presidenti Meta dekoron me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” atletët e mirënjohur z. Rauf Dimraj dhe z. Pavllo Mihali
Presidenti Meta dekoron me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” atletët e mirënjohur z. Rauf Dimraj dhe z. Pavllo Mihali
Presidenti Meta dekoron me Titullin e lartë “Mjeshtër i Madh” atletët e mirënjohur z. Rauf Dimraj dhe z. Pavllo Mihali