Presidenti Meta dekoron mjekun e njohur neurolog, Drini Dobi (pas vdekjes) me Dekoratën “Nënë Tereza”

Presidenti Meta dekoron mjekun e njohur neurolog, Drini Dobi (pas vdekjes) me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta dekoron mjekun e njohur neurolog, Drini Dobi (pas vdekjes) me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta dekoron mjekun e njohur neurolog, Drini Dobi (pas vdekjes) me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta dekoron mjekun e njohur neurolog, Drini Dobi (pas vdekjes) me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta dekoron mjekun e njohur neurolog, Drini Dobi (pas vdekjes) me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta dekoron mjekun e njohur neurolog, Drini Dobi (pas vdekjes) me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta dekoron mjekun e njohur neurolog, Drini Dobi (pas vdekjes) me Dekoratën “Nënë Tereza”