Presidenti Meta çmon veprimtarinë e Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”

Presidenti Meta çmon veprimtarinë e Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta çmon veprimtarinë e Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta çmon veprimtarinë e Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta çmon veprimtarinë e Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta çmon veprimtarinë e Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
Presidenti Meta çmon veprimtarinë e Shoqatës së Miqësisë Shqipëri-Izrael me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”