Presidenti Meta çmon Rilindasin e shquar Koto Hoxhi me Dekoratën “Nderi i Kombit”

Presidenti Meta çmon Rilindasin e shquar Koto Hoxhi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta çmon Rilindasin e shquar Koto Hoxhi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta çmon Rilindasin e shquar Koto Hoxhi me Dekoratën “Nderi i Kombit”
Presidenti Meta çmon Rilindasin e shquar Koto Hoxhi me Dekoratën “Nderi i Kombit”