Presidenti çmon Profesor Doktor Fatmir Shehun me Titullin “Mjeshtër i Madh”

Presidenti çmon Profesor Doktor Fatmir Shehun me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti çmon Profesor Doktor Fatmir Shehun me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti çmon Profesor Doktor Fatmir Shehun me Titullin “Mjeshtër i Madh”