Pallagorio-Presidenti Meta përshëndet konferencën në nderim të rilindasit të shquar arbëresh Anselmo Lorecchio

Pallagorio-Presidenti Meta përshëndet konferencën në nderim të rilindasit të shquar arbëresh Anselmo Lorecchio
Pallagorio-Presidenti Meta përshëndet konferencën në nderim të rilindasit të shquar arbëresh Anselmo Lorecchio
Pallagorio-Presidenti Meta përshëndet konferencën në nderim të rilindasit të shquar arbëresh Anselmo Lorecchio
Pallagorio-Presidenti Meta përshëndet konferencën në nderim të rilindasit të shquar arbëresh Anselmo Lorecchio
Pallagorio-Presidenti Meta përshëndet konferencën në nderim të rilindasit të shquar arbëresh Anselmo Lorecchio
Pallagorio-Presidenti Meta përshëndet konferencën në nderim të rilindasit të shquar arbëresh Anselmo Lorecchio
Pallagorio-Presidenti Meta përshëndet konferencën në nderim të rilindasit të shquar arbëresh Anselmo Lorecchio