Njoftim për përzgjedhjen e znj. Vitore Tusha, kandidate në pozicionin kushtetues të Kryetarit të KLSH-së