Memoriali i “Luftës Kombëtare të Vlorës 1920” në Qafën e Koçiut-Presidenti Meta nderon me respekt kujtimin e atdhetarëve

Memoriali i “Luftës Kombëtare të Vlorës 1920” në Qafën e Koçiut-Presidenti Meta nderon me respekt kujtimin e atdhetarëve
Memoriali i “Luftës Kombëtare të Vlorës 1920” në Qafën e Koçiut-Presidenti Meta nderon me respekt kujtimin e atdhetarëve
Memoriali i “Luftës Kombëtare të Vlorës 1920” në Qafën e Koçiut-Presidenti Meta nderon me respekt kujtimin e atdhetarëve