Ljubljanë-Presidenti Meta pritet në takim nga Kryeministri i Sllovenisë, Sh.T.Z. Janez Janša

Ljubljanë-Presidenti Meta pritet në takim nga Kryeministri i Sllovenisë, Sh.T.Z. Janez Janša
Ljubljanë-Presidenti Meta pritet në takim nga Kryeministri i Sllovenisë, Sh.T.Z. Janez Janša
Ljubljanë-Presidenti Meta pritet në takim nga Kryeministri i Sllovenisë, Sh.T.Z. Janez Janša