Kosovë-Presidenti Meta përshëndet manifestimin e përvjetorit të 110-vjetorit të Kuvendit historik të Junikut

Kosovë-Presidenti Meta përshëndet manifestimin e përvjetorit të 110-vjetorit të Kuvendit historik të Junikut
Kosovë-Presidenti Meta përshëndet manifestimin e përvjetorit të 110-vjetorit të Kuvendit historik të Junikut
Kosovë-Presidenti Meta përshëndet manifestimin e përvjetorit të 110-vjetorit të Kuvendit historik të Junikut
Kosovë-Presidenti Meta përshëndet manifestimin e përvjetorit të 110-vjetorit të Kuvendit historik të Junikut
Kosovë-Presidenti Meta përshëndet manifestimin e përvjetorit të 110-vjetorit të Kuvendit historik të Junikut
Kosovë-Presidenti Meta përshëndet manifestimin e përvjetorit të 110-vjetorit të Kuvendit historik të Junikut