Korçë-Presidenti i Meta vlerëson me Titullin “Martir i Demokracisë” katër të përndjekur politikë, simbole të rezistencës antikomuniste:Ylber Fuart Merdani, Shpresa Ballolli Merdani, Nevrus Isa Golka, Petrit Bazelli

Korçë-Presidenti i Meta vlerëson me Titullin “Martir i Demokracisë” katër të përndjekur politikë, simbole të rezistencës antikomuniste:Ylber Fuart Merdani, Shpresa Ballolli Merdani, Nevrus Isa Golka, Petrit Bazelli
Korçë-Presidenti i Meta vlerëson me Titullin “Martir i Demokracisë” katër të përndjekur politikë, simbole të rezistencës antikomuniste:Ylber Fuart Merdani, Shpresa Ballolli Merdani, Nevrus Isa Golka, Petrit Bazelli
Korçë-Presidenti i Meta vlerëson me Titullin “Martir i Demokracisë” katër të përndjekur politikë, simbole të rezistencës antikomuniste:Ylber Fuart Merdani, Shpresa Ballolli Merdani, Nevrus Isa Golka, Petrit Bazelli
Korçë-Presidenti i Meta vlerëson me Titullin “Martir i Demokracisë” katër të përndjekur politikë, simbole të rezistencës antikomuniste:Ylber Fuart Merdani, Shpresa Ballolli Merdani, Nevrus Isa Golka, Petrit Bazelli
Korçë-Presidenti i Meta vlerëson me Titullin “Martir i Demokracisë” katër të përndjekur politikë, simbole të rezistencës antikomuniste:Ylber Fuart Merdani, Shpresa Ballolli Merdani, Nevrus Isa Golka, Petrit Bazelli
Korçë-Presidenti i Meta vlerëson me Titullin “Martir i Demokracisë” katër të përndjekur politikë, simbole të rezistencës antikomuniste:Ylber Fuart Merdani, Shpresa Ballolli Merdani, Nevrus Isa Golka, Petrit Bazelli