Kisha e Shna Ndout në Laç-Presidenti Meta vlerëson Kardinalin Ernest Simoni (Troshani) me Dekoratën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”

Kisha e Shna Ndout në Laç-Presidenti Meta vlerëson Kardinalin Ernest Simoni (Troshani) me Dekoratën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”
Kisha e Shna Ndout në Laç-Presidenti Meta vlerëson Kardinalin Ernest Simoni (Troshani) me Dekoratën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”
Kisha e Shna Ndout në Laç-Presidenti Meta vlerëson Kardinalin Ernest Simoni (Troshani) me Dekoratën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”
Kisha e Shna Ndout në Laç-Presidenti Meta vlerëson Kardinalin Ernest Simoni (Troshani) me Dekoratën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”
Kisha e Shna Ndout në Laç-Presidenti Meta vlerëson Kardinalin Ernest Simoni (Troshani) me Dekoratën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”