Elbasan-Presidenti Meta viziton Qendrën Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta

Elbasan-Presidenti Meta viziton Qendrën Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta
Elbasan-Presidenti Meta viziton Qendrën Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta
Elbasan-Presidenti Meta viziton Qendrën Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta
Elbasan-Presidenti Meta viziton Qendrën Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta
Elbasan-Presidenti Meta viziton Qendrën Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veçanta