Photo Gallery

Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës
Pilur-Presidenti Meta vlerëson gjashtë Kapedanët e Bregut në kuadër të kremtimit të 100-vjetorit të Luftës së Vlorës