Anëtarja e re e Gjykatës Kushtetuese, znj. Sonila Bejtja betohet para Presidentit të Republikës

Anëtarja e re e Gjykatës Kushtetuese, znj. Sonila Bejtja betohet para Presidentit të Republikës
Anëtarja e re e Gjykatës Kushtetuese, znj. Sonila Bejtja betohet para Presidentit të Republikës
Anëtarja e re e Gjykatës Kushtetuese, znj. Sonila Bejtja betohet para Presidentit të Republikës
Anëtarja e re e Gjykatës Kushtetuese, znj. Sonila Bejtja betohet para Presidentit të Republikës